آژانس تبلیغاتی پرتو شید زمان

درباره ما

درباره پرتو شید زمان

رسانه خلاق - تبلیغات خلاق - برند خلاق

راه حل های بازاریابی و کسب و کار

شرکت تبلیغاتی پرتو شید زمان با جوانگرایی، خلاقیت و تخصص پنجره های نو برای معرفی محصولات شرکت ها باز کرده است. پیام رسانی ماندگار، ساده و جذاب رویکرد گروه تبلیغاتی پرتو شید زمان برای معرفی محصول شما است.

 

از روش های سنتی به نو گرایی در تبلیغات رسیده ایم که این اصل، شگفتی ما در خدمات رسانی تبلیغاتی است . معرفی منحصربفرد محصول خود را با رسانه های نوین تبلیغات و انحصاری پرتو شید زمان تجربه کنید.

مشابه نداریم، تمایز در تبلیغات همه سرمایه ماست.

دلایل انتخاب پرتو شید

ما از جستجوی پیشرفته و کارشناسان استفاده می کنیم

تنوع در ارایه رسانه های تبلیغاتی

ارایه رسانه مناسب با پیام تبلیغاتی شما

ما مشابه نداریم

رسانه های تبلیغاتی ما انحصاری است و توسط آژانس های تبلیغاتی دیگر ارایه نمی شود

خلاقیت در تبلیغ

ﭘﺮﺗﻮﺷﯿﺪ زﻣﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎص و خلاق را ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از آن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽ ﺳﺎزد.