آژانس تبلیغاتی پرتو شید زمان

رسانه فیلبرد

پیام شما در دست مخاطب

یکی از بهترین رسانه های تبلیغاتی رسانه ای است که اثر گذاری مستقیم بر روی مخاطب را داشته باشد. رسانه فیلبورد  طراحی شده بر روی نازل بنزین می باشد که فرصت خوبی برای رساندن  مستقیم و هدفمند پیام به مخاطب است. به دلیل ارتباط مستقیم مخاطب در جایگاه های سوخت رسانی با نازل بنزین این رسانه یکی از بهترین مکانها برای تبلیغات است.

با رسانه فیلبرد، روزانه چهار میلیون بار دیده شوید

روزانه چهار میلیون بار سوخت گیری در  3600 جایگاه های سوخت انجام می گیرید. همچنین با توجه به پراکندگی جایگاه های سوخت در کشور می توان با انتخاب جایگاه ها بر اساس نیاز تبلیغ موثر را انجام داد.
Fuel Board

مزایای رسانه فیلبرد

در کانون توجه باشید

زمان سوختگیری به طور میانگین 2 الی 3 دقیقه می باشد که به طور میانگین حدود 35 الی 55 ثانیه نگاه مستقیم به تبلیغ صورت می گیرد

فیلبرد فقط در پرتوشید

این رسانه تبلیغاتی فقط در شرکت پرتو شید عرضه می شود و آژانس های تبلیغاتی دیگر حق ارایه آن را ندارند

تکرار تبلیغ

میانگین سوختگیری هر ماشین در هفته 2 الی 3 بار می باشد ، در نتیجه افراد 2 الی 3 بار در معرض پیام تبلیغ شما قرار می گیرد.

پوشش سراسری

تبلیغ در 3600 جایگاه سوختگیری و 50000 نازل بنزین در کل کشور.

ارتباط مستقیم

فیلبرد تنها رسانه تبلیغاتی است که در آن مخاطب پیام برند شما را در دست خود می گیرد

100 درصد دیده شوید

ویژگی این رسانه الزام به دیدن پیام در زمان سوختگیری توسط مخاطب است