آژانس تبلیغاتی پرتو شید زمان

دستگیره تبلیغاتی

هر دستگیره یک بیلبورد کوچک در دست

یکی از ابزارهای تبلیغاتی شرکت پرتو شید ، دستگیره های تبلیغاتی دراتوبوس است .حضور جامعه هدف در سامانه های حمل و نقل عمومی باعث شد ایده دستگیره تبلیغاتی اتوبوسرانی شکل بگیرد. این نوع تبلیغ به لحاظ تکرار و دسترسی آسان مخاطب به برندها از بهترین روشهای تبلیغ محصول است .

دستگیره های تبلیغاتی در اتوبوس از موثرترین رسانه ارتباطی با درصد به یادآوری برند (Recall) بیش از 97% می باشد. رسانه ای تعاملی که توجه مخاطب را در زمان انتظار رسیدن به مقصد به خوبی به خود جلب می نماید .

در دست گرفتن و لمس تبلیغ و مشاهده چندین باره آن و استفاده از دستگیره بعنوان ابزار محافظت از مخاطب در زمان حرکت وسیله نقلیه و ایجاد ارتباط در ضمیر ناخودآگاه افراد بین تبلیغ و محافظت و امنیت ، همچنین  دقت در جزئیات تصاویر، محتوا و مهمتر از همه گفتگو در خصوص تبلیغات در زمان رسیدن تا مقصد، این رسانه را بعنوان یکی از مهمترین ابزارهای تبلیغاتی در دنیا معرفی کرده است.

این رسانه توسط پرتو شید زمان در سازمان مالکیت صنعتی ایران به ثبت رسیده و در مالکیت انحصاری این شرکت می باشد.

روزانه شش میلیون مسافرت - در سطح شهر دیده شوید

بر اساس امار معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران؛ شش میلیون مسافرت در روز توسط  هشت هزار دستگاه  از ناوگان اتوبوسرانی در تهران انجام می گیرد.

طرح  دستگیره تبلیغاتی به جهت نوگرایی در ایران به موفقیت های بزرگی در حوزه تبلیغات دست یافته است.

این طرح  در سال 2010  به عنوان طرح صنعتی دراروپا ثبت و اعتبار بین المللی کسب کرد و در سال 2012 درسایت pinterest.com (سایت معرفی تبلیغات نوین) بعنوان دومین ایده خلاقانه معرفی شود.

دستگیره تبلیغاتی

مزایای دستگیره تبلیغاتی

هرروز دیده شوید

روزانه میلیون ها نفر از اتوبوس برای حمل نقل شهری استفاده می کنند و با تبلیغ شما بر دستگیره های تبلیغاتی  مواجهه می شوند.

کوچک ولی اثر بخش

دستگیره تبلیغاتی ، فضای کمی برای تبلیغ نیازدارد اما مخاطب بادر دست گرفتن و لمس و مشاهده چندین باره تبلیغ در طول سفر جزییات آن را به خاطر می سپارد.

هزینه پایین تبلیغاتی

دستگیره تبلیغاتی در قیاس با دیگر رسانه های تبلیغاتی، هزینه تبلیغاتی کمتری دارد، اما گستردگی زیادی دارد