آژانس تبلیغاتی پرتو شید زمان

تبلیغات سقف تاکسی

تبلیغات سقف تاکسی، یک بیلبورد کوچک در سطح شهر

با توجه به تردد تاکسی ها در سطح شهر یکی از مکانهای مناسب برای تبلیغ ، سقف تاکسی ها می باشد. تبلیغات بر روی سقف تاکسی مانند یک بیلبورد کوچک متحرک عمل می کند، که یک ویژگی انحصاری این رسانه تبلیغاتی است.

تبلیغات سقف تاکسی، رسانه تبلیغاتی برندهای برتر دنیا

تبلیغات سقف تاکسی
تبلیغات سقف تاکسی
mc
kfc
pp
تبلیغات سقف تاکسی

تبلیغ خود را در سطح شهر بچرخانید

با توجه به تعداد  80 هزار تاکسی در تهران این رسانه در قیاس با با دیگر رسانه های محیطی اثر بخشی بالایی دارد
تبلیغات سقف تاکسی

مزایای تبلیغات در سقف تاکسی

انتخاب خطوط تاکسی

در این رسانه تبلیغاتی قابلیت انتخاب خطوط حرکت تاکسی ها وجود دارد.

پوششش سراسری

با توجه به پراکندگی تاکسی ها در کلیه مناطق شهری، تبلیغ شما در سراسر شهر دیده می شود

گزارشی از میزان دیده شدن

با توجه به فناوری GPS برنامه ای طراحی شده است، گزارشی از میزان و مسیر حرکت تاکسی ها ارایه می دهد.